Pardubice, 28. února 2023 - Po dlouhých třech letech se do Sálu Jana Kašpara v krajské budově v centru Pardubic opět vrátil hlahol nedočkavých dětí zvědavých na výsledky soutěže Zdravá a nemocná příroda Pardubického kraje. Uplynulé tři ročníky vyhlašovaly vítěze kvůli covidu pouze prostřednictvím přímého přenosu Východočeské televize. Až ten třináctý opět přivítal desítky dětí, které si se svými učiteli a učitelkami přijely osobně vyslechnout, čí obrázky nejvíc bodovaly u dvoukolové poroty a při hlasování veřejnosti na internetu.

Největší výtvarná soutěž svého druhu u nás, která se koná za podpory Pardubického kraje, Správy a údržby silnic Pardubického kraje, Autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s., Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje a dalších partnerů, i v zatím posledním ročníku ukázala svou oblibu u mladé generace. „Přišlo celkem dvanáct set padesát nejrůznějších výtvarných děl, což dokládá, že ekologické téma soutěže děti skutečně oslovuje. A vzhledem k tomu, že už se jedná o třináctý ročník a počty zaslaných prací jsou stále velmi vysoké, dá se říct, že tato tématika je pro mladé lidi stále živá,“ uvedl krajský radní zodpovědný za venkov, životní prostředí a zemědělství Miroslav Krčil. Ten byl součástí poroty hodnotící výtvarné příspěvky dětí stejně jako jeho kolega z krajské rady, náměstek hejtmana a senátor Michal Kortyš. „Není to poprvé, co mi procházely obrázky dětí rukama. A musím říct, že jsem každý rok stále znova překvapený kvalitou toho, co děti vytvoří. A to nemluvím jen o tom, co do soutěže posílají středoškoláci, často člověku dech vyrazí i obrázek dítěte z mateřinky,“ ocenil Kortyš úroveň soutěžních děl. „Chtěl bych pogratulovat všem, jejichž díla byla oceněna a zároveň poděkovat všem, kteří se soutěže se svými pracemi zúčastnili. Budu rád, když se s jejich výtvory setkáme i v dalších ročnících.“
Do hodnocení obrázků se každoročně zapojuje také hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. „Soutěž Zdravá a nemocná příroda Pardubického kraje je již tradiční soutěží, která nám ukazuje, jak děti od těch nejmladších až po středoškoláky vnímají téma krajiny, vlivu člověka na životní prostředí a vůbec náš vztah k našemu okolí. Je zajímavé sledovat nejen techniku zpracování jednotlivých děl, ale také to, jak děti o přírodě přemýšlí. To je pro mne osobně často důležitější než samotné grafické zpracování,“ řekl hejtman Martin Netolický, který kromě hlasování udělil také „Hejtmanskou medaili,“ kterou si odnesla Lucie Indruchová ze Střední školy cestovního ruchu a grafického designu Pardubice.

VIDÍ, CO MY NE

Ve výtvarné soutěži Zdravá a nemocná příroda Pardubického kraje je hlavním tématem ke ztvárnění rozdíl mezi nedotčeným nebo jen málo dotčeným životním prostředím a prostředím, které negativně ovlivnila lidská činnost. Ukázat kontrast mezi tím, kde bychom chtěli žít a tím, jak si to stále kazíme. Jedno ústřední téma a nespočet pohledů na něj prostřednictvím stovek a stovek obrázků či koláží. „Je nesmírně zajímavé sledovat, co všechno dětské oči vidí, všimnou si často i toho, co my už přehlížíme a vidět to vlastně už nedokážeme,“ řekl Miroslav Němec, ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje, která je dlouholetým partnerem soutěže. V ní letos bylo i cestářům velmi blízké podtéma týkající se nepořádku kolem našich silnic. Řada výtvarných počinů je blízká i oblasti zájmu společnosti EKO-KOM, která provozuje celorepublikový systém třídění, recyklace a využití obalových odpadů. „Více než 25 let realizuje naše společnost, mimo jiné, vzdělávací program pro základní školy. Během toho se děti učí třídit odpady a dozvídají se o jejich dalším využití,“ připomněl Stanislav Dokoupil, regionální manažer pro Pardubický kraj ze společnosti EKO-KOM. „Za celou dobu prošlo naším programem více 2 milióny žáků. Proto nás můžou obrázky dětí naplňovat optimismem do budoucna. Je totiž jasné, že ty moc dobře vědí, co do zdravého životního prostředí patří a co tam naopak nemá své místo, a jak se má odpad správně roztřídit, aby mohl být recyklován. Takže až vyrostou, budou se ke svému okolí jistě chovat citlivě a zodpovědně.“

JAK TO DOPADLO?

Asi obě poroty, které postupně vybíraly nejlepší díla, by potvrdily, že žádná mazanice letos soutěžit nedorazila. Každý obrázek měl něco do sebe, každý měl myšlenku a nesl svoje poselství. Ovšem vítězem nemohou být všichni.
Tím nejlepším v první kategorii, která zahrnuje děti z mateřských škol, se nakonec stal Eliáš Peš z Mateřské školy Benešovo náměstí Pardubice, za kterým na druhém místě skončila Marie Kosinová z mateřinky ve Stolanech a na místě třetím Daniel Drška ze Základní a mateřské školy Orel. Cenu veřejnosti si odnesla třída Rybiček ze ZŠ a MŠ Rybitví.
Druhá kategorie je určena dětem z prvního stupně základních škol. V ní si pomyslnou zlatou medaili letos odnesla Liliana Strnadová ze Základní umělecké školy Karla Malicha v Holicích. Ze žamberecké základní školy si pro stříbro sáhla Johanka Thunová, na třetím místě skončil reprezentant hlinecké základky Matyáš Petera. Internetovou vítězkou kategorie se pak stala Diana Flešková ze ZUŠ Karla Malicha.
Ve třetí kategorii soutěží děti z druhých stupňů základních škol a žáci víceletých gymnázií. Ovšem letos celou bednu zabraly děti ze základek. První dvě místa shodně ze Základní školy Ronov nad Doubravou. Na tom prvním je Nela Adámková, na druhém Amálie Levinská. Stupně vítězů doplnila na třetí příčce Natálie Zaniosová ze svitavské základní školy. I zde bral internetové vítězství zástupce ZUŠ Karla Malicha - Hynek Janda.
Jestliže u předchozích kategorií byly stupně vítězů obsazeny běžným způsobem, u středoškoláků na nich bylo doslova narváno. Jako první se tady umístila Michaela Sochorová z Dolní Rovně, druhá skončila Martina Šmoková z hlineckého gymnázia a o třetí místo se podělily hned tři dívky – Natálie Němcová a Aneta Solníková ze Základní umělecké školy Karla Malicha v Holicích a Lucie Indruchová ze Střední školy cestovního ruchu a grafického designu Pardubice. Veřejnosti se v kategorii nejstarších soutěžících nejvíce líbil obrázek Kateřiny Bartoňové z Lubné v okrese Svitavy.

 

VÝSLEDKY 13. ROČNÍKU SOUTĚŽE ZDRAVÁ A NEMOCNÁ PŘÍRODA PARDUBICKÉHO KRAJE

VÍTĚZOVÉ VEŘEJNÉHO HLASOVÁNÍ NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH SOUTĚŽE  

1. kategorie – do 6 let
Jméno: třída Rybičky
Škola: MŠ Rybitví
Cena: DIPLOM, medaile + sada encyklopedií pro děti

2. kategorie – 1. stupeň základních škol
Jméno: Diana Flešková
Škola: ZUŠ Karla Malicha Holice
Cena: DIPLOM, medaile + velká bezdrátová sluchátka

3. kategorie – 2. stupeň základních škol
Jméno: Hynek Janda
Škola: ZUŠ Karla Malicha Holice
Cena: DIPLOM, medaile + chytré hodinky

4. kategorie – střední školy
Jméno: Kateřina Bartoňová
Škola: Lubná
Cena: DIPLOM, medaile + chytré hodinky

HLASOVÁNÍ POROTY

1. KATEGORIE - PŘEDŠKOLNÍ DĚTI. 

1. místo
Jméno: Eliáš Peš
škola: MŠ Benešovo Náměstí, Pardubice
cena: medaile + diplom + stavebnice brio + malířská sada

 2. místo
Jméno: Marie Kosinová
škola: MŠ Stolany
cena: medaile + diplom + panenka + malířská sada

3. místo
méno: Daniel Drška
škola: ZŠ a MŠ Orel
cena: medaile + diplom + velká malířská sada

finalisté v TOP-10:

Eliška Turková
Eliška Šulcová
Berušky - MŠ Pospíšilovo náměstí Pardubice
Sofie Dostálková
Ella Kluková
Evelína Podhradská
Sluníčka - MŠ Horní Čermná

 

2. KATEGORIE - PRVNÍ STUPEŇ ZŠ

1. místo
Jméno: Liliana Strnadová
škola: ŽUŠ Karla Malicha, Holice
cena: DIPLOM + MEDAILE + chytré hodinky

 2. místo
Jméno: Johanka Thunová
škola: ŽŠ Žambertk, Nádražní
cena: DIPLOM + MEDAILE + Velká bezdrátová sluchátka

 3. místo
Jméno: Matyáš Petera
škola: ZŠ Hlinsko, Ležáků
cena: DIPLOM + MEDAILE + bezdrátová sluchátka

 finalisté v TOP-10:

Elena Severýnová
Lukáš Tlapák
Kira Shvalová
Zoya Mary Castle
Adéla Janů
Vojtěch Polívka
Kristýna Hynková
Diana Flešková

 

3. KATEGORIE - DRUHÝ STUPEŇ ZŠ

1. místo
Jméno: Nela Adámková
škola: ZŠ RONOV n. D
cena: DIPLOM + MEDAILE + CHYTRÉ HODINKY

2. místo
Jméno: Amálie Levinská
škola: ZŠ RONOV n. D
cena: DIPLOM + MEDAILE+ VELKÁ BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA

3. místo
Jméno: Natálie Zaciosová
škola: ZŠ Svitavy
cena: DIPLOM + MEDAILE+ bezdrátová sluchátka

finalistky v TOP-10:

Anežka Kadlecová
Natálie Zaciosová 
Karolína Dostálová
Alena Sodomková
Sabina Jiroutová
Natálie Koubová
Aneta Kučerová
Lucie Dvořáková
Anna Růžičková
Karolína Vondroušová
Barbora Dolanová

 

4. KATEGORIE - STŘEDNÍ ŠKOLY A UČILIŠTĚ

1. místo
Jméno: Michaela Sochorová
škola: Střední pedagogický škola Litomyšl
cena: DIPLOM + MEDAILE + chytré hodinky

2. místo
Jméno: Martina Šmoková
škola: Gym. K.V.RAISE a SoU, Hlinsko
cena: DIPLOM + MEDAILE + Velká bezdrátová sluchátka

3. místo
Natálie Němcová -  ZUŠ Karla Malicha, Holice
Aneta Solníková - ZUŠ Karla Malicha, Holice
Lucie Indruchová - SŠ cestovního ruchu a grafického designu, Pardubice
cena: DIPLOM + MEDAILI + bezdrátová sluchátka

finalisté v TOP-10:

Anastasiia Vodianytska
Vendulka Vávrová
Zdeňka Včeláková
Michaela Sochorová
Jan Chotěnovský
Jiří Bureš
Kateřina Bartoňová

Cena hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického:

Lucie Indruchová - SŠ cestovního ruchu a grafického designu, Pardubice
Cena: DIPLOM + MEDAILE + kniha Pardubický kraj v proměnách času


 

pce-kraj sus pce EKOKOM2 cd screenlogo
V1_text_barevne CRo-Pardubice_104.7-Z-RGB

rrapk


logo LDN
     tonda obal logo    pce-denik    

Na webu používáme soubory cookies.

Tyto soubory a informace se naše společnost snaží využívat za účelem vylepšování a rozvoje služeb, které zde nabízíme a poskytujeme. Využití souborů cookies umožňuje zlepšovat pro Vás lepší uživatelnost webových stránek a zpříjemňuje jejich použití.

Souhlasím